RU EN

Меню страницы:

Публикации 2014-2022 гг.

Ключевые слова:
рецензенты, 2017

Реферат

* Статья публикуется в сетевом издании

Рецензенты (2017 г.) // Сибирский лесной журнал. 2017. № 6. 

Текст статьи


В экспертировании и рецензировании статей в 2017 г. участие принимали:

Андреев Ю. А. (Andreev Yu. A.)

Антонова Г. Ф. (Antonova G. F.)

Афанасьева Л. В. (Afanas'eva L. V.)

Багинский В. Ф. (Baginskiy V. F.)

Баранчиков Ю. Н. (Baranchikov Yu.N.)

Барталев С. А. (Bartalev S. A.)

Бебия С. М. (Bebiya S. M.)

Безкоровайная И. Н. (Bezkorovaynaya I. N.)

Биленко В. А. (Bilenko V. A.)

Бобкова К. С. (Bobkova K. S.)

Бобринев В. П. (Bobrinev V. P.)

Братилова Н. П. (Bratilova N. P.)

Буренина Т. А. (Burenina T. A.)

Буряк Л. В. (Buryak L. V.)

Буторова О. Ф. (Butorova O. F.)

Вайс А. А. (Vais A. A.)

Вараксин Г. С. (Varaksin G. S.)

Ващук Л. Н. (Vashchuk L. N.)

Ведрова Э.Ф. (Vedrova E.F.)

Верховец С. В. (Verkhovets S. V.)

Веселкин Д. В. (Veselkin D. V.)

Воронин В. И. (Voronin V. I.)

Воронов М. А. (Vorornov M.A.)

Гаевский Н. А. (Gaevskij N. A.)

Галибина Н. А. (Galibina N. A.)

Гладкова Г.А. (Gladkova G. A.)

Голованова Т. И. (Golovanova T. I.)

Головацкая Е. А. (Golovatskaya E. A.)

Горланова Л. А. (Gorlanova L. A.)

Гродницкая И. Д. (Grodnitskaya I. D.)

Гродницкий Д. Л. (Grodnitskiy D. L.)

Данилин И. М. (Danilin I.M.)

Доррер Г. А. (Dorrer G. A.)

Драгавцев В. А. (Dragavtsev V. A.)

Ефимов В. М. (Efimov V. M.)

Жила С. В. (Zhila S. V.)

Зиганшин Р. А. (Ziganshin R. A.)

Злотникова Т. В. (Zlotnikova T. V.)

Иванов В. А. (Ivanov V. A.)

Иванов В. В. (Ivanov V. V.)

Иванова Г. А. (Ivanova G. A.)

Ильичев Ю. Н. (Il'ichev Yu. N.)

Им С. Т. (Im S. T.)

Казанкин А. П. (Kazankin A. P.)

Калугина О. В. (Kalugina O. V.)

Кириченко Н. И. (Kirichenko N. I.)

Ковалев А. П. (Kovalev A. P.)

Коновалова М. Е. (Konovalova M. E.)

Константинов Ю. М. (Konstantinov Yu. M.)

Корец М. А. (Korets M. A.)

Краснощеков Ю. Н. (Krasnoshchekov Yu.N.)

Кривопалов А. В. (Krivopalov A. V.)

Кузьменко Е. И. (Kuz’menko E. I.)

Куприянов А. Н. (Kupriyanov A. N.)

Курганова И. Н. (Kurganova I. N.)

Лобанов А. И. (Lobanov A. I.)

Лянгузова И. В. (Lyanguzova I. V.)

Манько Ю. И. (Man'ko Yu. I.)

Мулява В. Е. (Mulyava V.

Машкина О. С. (Mashkina O. S.)

Михайлова Т. А. (Mikhailova T. A.)

Мухортова Л. В. (Mukhortova L. V.)

Назимова Д. И. (Nazimova D. I.)

Наквасина Е. Н. (Nakvasina E. N.)

Новицкая Л. Л. (Novitskaya L. L.)

Ноженкова Л. Ф. (Nozhenkova L. F.)

Ольчев А. В. (Ol'chev A. V.)

Онучин А. А. (Onuchin A. A.)

Осипов А. Ф. (Osipov A. F.)

Осипов С. В. (Osipov S. V.)

Острошенко В. В. (Ostroshenko V. V.)

Пак Л. Н. (Pak L.N.)

Парамонов Е. Г. (Paramonov E.G.)

Пехкуринен Юсси (Peuhkurinen Jussi)

Пименов А. В. (Pimenov A. V.)

Путенихин В. П. (Putenikhin V. P.)

Радюкина Н. Л. (Radyukina N. L.)

Рогозин М. В. (Rogozin M. V.)

Романова Л. И. (Romanova L. I.)

Санников С. Н. (Sannikov S. N.)

Седельникова Т. С. (Sedel'nikova T. S.)

Секретенко О. П. (Sekretenko O. P.)

Семенов Ю. М. (Semenov Yu. M.)

Сементин В. Л. (Sementin V. L.)

Сенашова В. А. (Senashova V. A.)

Сенотрусова М. М. (Senotrusova M. M.)

Сиволапов А. И. (Sivolapov A. I.)

Скрипальщикова Л. Н. (Skripal’shchikova L. N.)

Соколов В. А. (Sokolov V. A.)

Софронова Т. М. (Sofronova T. M.)

Стасова В. В. (Stasova V. V.)

Суворова Г. Г. (Suvorova G. G.)

Судачкова Н. Е. (Sudachkova N. E.)

Сысо А. И. (Syso A. I.)

Тараканов В. В. (Tarakanov V. V.)

Тимошкина О. А. (Timoshkina O. A.)

Томашевский И. Л. (Tomashevskiy I. L.)

Третьяков С. В. (Tretyakov S. V.)

Третьякова И. Н. (Tretyakova I. N.)

Трефилова О. В. (Trefilova O. V.)

Трусова М. Ю. (Trusova M. Yu.)

Туоминен Сакари (Tuominen Sakari)

Усеня В. В. (Usenya V. V.)

Усольцев В. А. (Usoltsev V. A.)

Фарбер С. К. (Farber S. K.)

Харук В. И. (Kharuk V. I.)

Цветков П. А. (Tsvetkov P.A.)

Чернодубов А. И. (Chernodubov A. I.)

Чимитдоржиев Т. Н. (Chimitdorziev T. N.)

Швиденко А. З. (Shvidenko A. Z.)

Шергина О. В. (Shergina O. V.)

Шешуков М. А. (Sheshukov M. A.)

Шигапов З. Х. (Shigapov Z. Kh.)

Шишикин А. С. (Shishikin A. S.)

Юбэнкс С. (Eubanks S.)


Редколлегия и редакция журнала выражают экспертам и рецензентам искреннюю благодарность!


Вернуться к списку статей